Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Työympäristöt

Tilat nähdään valtionhallinnon strategiseksi resurssiksi. Asiakkaalle tarjotaan tehokkaat, toimintaa tukevat ja turvalliset tilat moderniin tietotyöhön.

Lue lisää »

Kiinteistövarallisuus

Kiinteistöjen arvoa ylläpidetään ennakoivalla ylläpidolla ja peruskorjauksilla. Suomalaista kulttuuriperintöä suojellaan ja kehitetään yhteistyössä Museoviraston kanssa.

Lue lisää »

Energiatehokkuus

Rakennusten energiatehokkuutta seurataan ja parannetaan jatkuvasti. Ilmastokuormitusta vähennetään myös yhdessä käyttäjien kanssa.

Lue lisää »

Valtion kokonaisetu

Tehtävänämme on tuottaa toimitiloja ja organisoida niihin liittyviä asiantuntija- ja muita palveluja valtion kokonaisetu huomioiden.

Lue lisää »

“ Senaatti-kiinteistöt on valtion sisäinen asiantuntija,
joka huolehtii kokonaisvaltaisesti asiakkaidensa toimitilaratkaisuista. “

Avainluvut

36 milj. €

Sisäilmakorjauksiin vuonna 2013

11

Työmaatarkastusta

100

Työympäristökehittämisen projektia

6 %

Kokonaisenergian kulutuksen lasku

273

Senaatti-kiinteistön työntekijää

199 milj. €

Investoinnit yhteensä vuonna 2013