Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Arvokiinteistöjä suojellaan pitämällä ne aktiivisessa käytössä

Huolehdimme yhteisen kansallisomaisuutemme arvon säilymisestä ja tilojen kehittymisestä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen ja toimimme suojeluun liittyvissä asioissa tiiviissä yhteistyössä Museoviraston kanssa. Rakennusperinnön vaaliminen ja yhteiskuntavastuullisuus ovat leimanneet toimintaamme jo yli 200 vuoden ajan.

Vuoden 2013 keskeiset tekemiset

Suojelutyötä Museoviraston kanssa

Rakennushistoriaselvityksillä lisätään rakennusten arvostusta

Rakennushistoriaseminaari houkutteli Kulttuuritalon täyteen

Arvokiinteistöjen ostajan osallistuttava suojeluun

 

Vuoden 2013 keskeiset tapahtumat

 • Museoviraston kiinteistöjen siirtämisen valmistelua Senaatti-kiinteistöjen hallintaa jatkettiin ja kiinteistöt siirtyivät Senaatille 1.1.2014.
 • Rakennushistoriaselvityksiä laadittiin systemaattisesti kehitettävistä ja myytävistä kohteista.
 • Yhteistyö Museoviraston kanssa jatkui tiiviinä. Syksyllä järjestettiin yhteistyössä Muoseoviraston kanssa muun muassa rakennushistoriaan liittyvä seminaari.
 • Arvokiinteistöt-esittelyä täydennettiin ja esittely uudistetaan vuoden 2014 aikana.

  "Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on noin 440 rakennusta, joilla on virallinen suojeluasema."

   

Senaatti-kiinteistöt on laatinut arvorakennusten hallintaa ja ylläpitoa varten arvokiinteistöjen suojelustrategian. Periaatteena on, että arvokiinteistöt pyritään pitämään aktiivisessa, käyttäjäorganisaatioiden toimintaa ilmentävässä ja tukevassa käytössä. Suojeltavien rakennusten ylläpidossa noudatetaan pääasiassa samoja liiketaloudellisia periaatteita kuin muussakin kiinteistökannassa. Tavoitteena on huolehtia kiinteistöjen arvon säilymisestä yhteiskuntavastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Senaatti-kiinteistöt on inventoinut hallinnassaan olevan rakennuskannan ja nostanut arvorakennuksiksi myös sellaisia rakennuksia, joilla ei ole virallista suojeluasemaa. Näitä arvorakennuksia hoidetaan samoilla periaatteilla kuin suojeltuja kohteita.

Suojelutyötä Museoviraston kanssa

Suojeluun liittyvissä asioissa Senaatti-kiinteistöt tekee tiivistä yhteistyötä Museoviraston kanssa. Yhteistyöryhmässä käsitellään paitsi ajankohtaisia restaurointihankkeita, kehitetään myös alaa yleisesti. Vuonna 2013 käynnistettiin Valtion rakennusperinnön vaaliminen -teoksen uudistustyö.

Senaatti-kiinteistöjen kotisivuilla olevaa arvokiinteistöesittelyä on täydennetty vuonna 2013 uusilla kohde-esittelyillä. Uudistettu esitys julkaistaan vuonna 2014.

Rakennushistoriaselvityksillä lisätään rakennusten arvostusta

Senaatti-kiinteistöt on järjestelmällisesti jatkanut rakennushistoriaselvitysten laatimista hallinnoimistaan kohteista. Selvitystyötä varten kootaan ohjausryhmä, johon kuuluvat tilaaja, tekijä ja Museoviraston asiantuntijoita sekä joskus myös käyttäjän edustaja. Myös uudempaa arkkitehtuuria edustavista kohteista laaditaan rakennushistoriaselvityksiä, esimerkkinä vuonna 1975 valmistunut Hanasaaren kulttuurikeskus. Selvityksillä lisätään myös käyttäjien arvostusta kohteensa ominaispiirteitä kohtaan.

Vuonna 2013 julkaistuja rakennushistoriaselvityksiä:

 • Niuvanniemen sairaala-alue
 • Hanasaaren kulttuurikeskus
 • Kauhavan ilmasotakoulu
 • Fabianinkatu 15, KHO
 • Unioninkatu 16, KHO
 • Valtion vierastalo
 • Haapaniemenkatu 4 virastotalo
 • Heinolan Seminaari
 • Kanavakatu 3C


Rakennushistoriaseminaari houkutteli Kulttuuritalon täyteen

Senaatti-kiinteistöt järjesti yhdessä Museoviraston kanssa seminaarin Rakennushistoria- ja kulttuuriympäristöselvityksiä valtiokohteissa. Selvityksiä on tehty nykymuotoisina noin kymmenen vuoden ajan, joten oli oikea hetki luoda katsaus historiaan, pohtia työmenetelmiä ja kuulla kokemuksia sekä selvitysten tekemisestä että hyödyntämisestä. Seminaari oli onnistunut eivätkä kaikki halukkaat edes mahtuneet Kulttuuritalon auditorioon.

Arvokiinteistöjen ostajan osallistuttava suojeluun

Suojeltujen kiinteistöjen ja rakennusten myynneissä Senaatti-kiinteistöt edellyttää, että tuleva omistaja noudattaa rakennusten kunnostuksessa ja suojelussa Museoviraston ohjeita. Myös luovutettavista kohteista tehdään rakennushistoriaselvitys. Vuonna 2013 selvitykset tehtiin muun muassa Marmoripalatsista, Kaartin maneesista ja Korkeavuorenkatu 21:sta.


Avainluvut

440

rakennusta joilla on virallinen suojeluasema