Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Vuodessa on noin sata kiinteistökauppaa

Senaatti-kiinteistöt tekee vuodessa noin sata kiinteistökauppaa, mutta neljä viidesosaa myyntituloista tulee muutamien arvokohteiden kaupoista.

Läpinäkyvää ja julkista toimintaa

Vuoden 2013 keskeiset tavoitteet ja tulokset

Suurimpia myytyjä kohteita:

 

Viimeisen kahdeksan vuoden aikana Senaatti-kiinteistöt on myynyt valtion kiinteistövarallisuutta yhteensä noin 600 miljoonalla eurolla. Myyntitoimintaan keskittyneen toimialan perustaminen Senaatti-kiinteistöihin vuonna 2005 tehosti kiinteistöjen kehittämistä ja myyntiä oleellisesti.

Valtion omaisuus myydään aina käyvällä hinnalla. Tarvittaessa haetaan päätöksenteon tueksi hinta-arvio ulkopuoliselta riippumattomalta asiantuntijalta.

"Valtion rakennettu kiinteistövarallisuus on valtion kiinteistöstrategian mukaisesti keskitetty Senaatti-kiinteistöille, jonka vastuulla on myös valtion kiinteistövarallisuuden myynti. Kohteet myydään julkisella tarjouskilpailulla."

 

Suurimman myyntiryhmän muodostavat virastotalot, tiehallinnon tukikohdat ja hallit, raja-asemat, varuskunnat ja rautatiekiinteistöt.

Läpinäkyvää ja julkista toimintaa

Senaatti-kiinteistöt on julkinen toimija, joka noudattaa myynneissä avointa ja syrjimätöntä menettelyä. Kohteet myydään pääsääntöisesti tarjousten perusteella. Senaatti-kiinteistöjen myytävät kohteet ovat esillä www.senaattimyy.fi -sivustolla, ja myytävistä kohteista ilmoitetaan aina julkisesti.

Senaatti-kiinteistöjen hallitus päättää kiinteistökaupoista viiteen miljoonaan euroon saakka. Sen jälkeen toimivalta siirtyy maan hallitukselle, ja yli 10 miljoonan euron kaupoista päättää eduskunta. www.senaattimyy.fi–sivustolle on koottu tietoa valtion toimintatavoista kiinteistökaupoissa.

Kertomusvuonna ajankohtaisia ja haasteellisia myyntikohteita olivat lakkautettavat varuskunnat. Senaatti-kiinteistöt myi marraskuussa Kontiorannan varuskunta-alueen kokonaisuudessaan.

Vuoden 2013 keskeiset tavoitteet ja tulokset

Vuoden 2013 aikana Senaatti-kiinteistöt myi valtiolle tarpeetonta kiinteistöomaisuutta yhteensä 60 (80) miljoonan euron arvosta. Myytyjä kohteita oli 93 (101), joista suurin osa oli pieniä Ratahallintokeskukselta ja Rajavartiolaitokselta siirtyneitä kiinteistöjä.

Suurimpia myytyjä kohteita:

Etelä-Suomen Huoltorykmentin esikunta
Ratahallintokeskus - henkilöratapiha, määräala, Tampere
Virastotalo Unioninkatu 8, Helsinki
Cimon asuntola, Helsinki
Tutkijahotelli, Helsinki
Ratakadun tontti, Rovaniemi
Maanmittauslaitoksen talo, Oulu
Vankilan asuinalue, Riihimäki
Soukanrannan huvila, Espoo
Cubilen tontti, Helsinki
Virastotalo, Kuusamo
Salon oikeustalo, Salo
Kiint. Oy Lyötynparkki, Oulu

Avainluvut

60 milj. €

arvosta kiinteistöomaisuutta myytiin valitolle 2013