Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Kiinteistöjen kokonaisvaltainen asiantuntija

Strategiakaudella 2011-2014 Senaatti-kiinteistöt panostaa erityisesti asiantuntijaosaamisensa ja -palveluidensa kehittämiseen. Tavoitteena on asiakaskokemuksen laadun parantaminen.

Laaja palvelutarjonta ratkaisee asiakkaan ulkoistustarpeet kerralla

Strategiassa keskitytään olennaiseen

Tavoitteena 2020 mennessä – modernin työympäristön edelläkävijä

 

Vuoden 2013 erityisteemaksi nousi valtion työympäristöasiantuntijan roolin haltuun ottaminen. Valtion linjauksien mukaisesti Senaatti-kiinteistöt toimii valtion sisäisenä työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana, jonka tehtävänä on tuottaa toimitiloja ja organisoida niihin liittyviä asiantuntija- ja muita palveluja valtion virastoille ja laitoksille valtion kokonaisetu huomioiden. Lisäksi kiinteistöjen energiatehokkuuteen panostetaan entistä vahvemmin uusien vaatimusten ja asetettujen tavoitteiden vuoksi.

"Asiakkaat voivat ulkoistaa toimitiloihinsa liittyvän osaamisen ja palvelut."

 

Laaja palvelutarjonta ratkaisee asiakkaan työympäristötarpeet kerralla

Valtion työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on vastata näihin vaatimuksiin ja odotuksiin. Tarjoamme asiakkaillemme tarkoin mietittyjä ratkaisuja, jotka muodostuvat fyysisistä tiloista ja tiloihin liittyvistä palveluista.

Senaatti-kiinteistöjen palvelutarjonta on laaja aina toimitilojen ylläpidosta asiakkaan johdolle suunnattuihin strategisen tason asiantuntijapalveluihin. Periaatteena on, että asiakkaat voivat ulkoistaa toimitiloihinsa liittyvän osaamisen ja palvelut Senaatti-kiinteistöille ja keskittyä omaan ydintoimintaansa.

Senaatti-kiinteistöjen tarjoamat asiantuntijapalvelut liittyvät erityisesti valtionhallinnon muutos- ja kehitystilanteisiin. Kiinteistöihin liittyvien käyttäjäpalveluiden tuottaminen Senaatti-kiinteistöt keskittää usean viraston muodostamiin kampusalueisiin ja paikkakunnille, joihin valtio keskittää toimintojaan. Tällöin palveluiden ulkoistaminen Senaatti-kiinteistöjen kautta palveluntarjoajien hoidettaviksi on myös asiakkaalle taloudellisesti kaikkein järkevintä.

Strategiassa keskitytään olennaiseen

Keskeiset toimenpiteet vuonna 2013:

Toimitila- ja työympäristöasiantuntijaroolin vahvistaminen

 • Valtion toimitilastrategian uudistamistyöhön osallistuminen.
 • Tilaratkaisuprosessin ja sen tuottamien hankkeiden seurantamittariston kehittäminen.
 • HTH-tilatietojärjestelmän käyttöönoton varmistaminen ja muun muassa integrointi valtion tietojärjestelmiin (KIEKU).
Sisäisen tehokkuuden parantaminen
 • Uudistettiin investointiprosessi ja kehitettiin Senaatti-kiinteistöjen allianssimalli.
 • Käynnistettiin kärkihankeryhmä, jonka tehtävänä on johtaa suuria ja vaativia rakennushankkeita.
 • Lisättiin omia resursseja muun muassa rakennushankkeissa ja asiantuntijapalveluissa.
Kestävän kehityksen edelläkävijäksi
 • Jatkettiin sähkönsäästöön liittyviä käyttäjäsähköprojekteja.
 • Osallistuttiin useisiin sisäilmakorjauksiin liittyviin kehityshankkeisiin.

Tavoitteena 2020 mennessä – modernin työympäristön edelläkävijä

Senaatti-kiinteistöt osallistui kertomusvuonna valtion toimitilastrategian päivittämisen valmistelutyöhön. Strategia valmistui vuoden 2014 alussa. Toimitilastrategiassa on kyse uudistuvasta työympäristöstä ja uusista työnteon tavoista.

Visiona uusi työympäristö

 1. Uusi työympäristö tukee muuttuvia toimintatapoja, kuten monipaikkaista työtä ja sähköisiä työtapoja.
 2. Työpaikka ei ole enää vain fyysinen vaan myös virtuaalinen tila.
 3. Osaamisen ja yhteisöllisen tiedon jakamiseksi työympäristö edistää eri tehtävissä olevien ihmisten kohtaamista ja yhdessä tekemistä.
 4. Uudet työnteon tavat ja modernit työympäristöt mahdollistavat työelämän ja oman elämän joustavan yhteensovittamisen.
 5. Resurssit ovat työtavan mukaisessa tehokkaassa käytössä, jolloin esim. liikkuvaan työhön sopiviin laitteisiin panostaminen mahdollistaa tehokkaammat fyysiset tilat.


Senaatti-kiinteistöillä on tärkeä rooli toimitilastrategian toteuttamisessa ja asiakkaiden tavoitteiden saavuttamisessa.