Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Valtion kokonaisetua toteutetaan oikeanlaisella toimitilastrategialla

Vuonna 2013 Senaatti-kiinteistöt keskittyi muun muassa työympäristöjen kehittämiseen ja harmaan talouden torjumiseen. Alla toimitusjohtaja Jari Sarjo vastaa keskeisiin Senaatti-kiinteistöjen toimintaa koskeviin kysymyksiin.

 

Mitkä toimintaympäristöä koskevat muutokset ja trendit ovat merkittäviä Senaatti-kiinteistöjen toiminnan ja yritysvastuun kannalta?

Keskeinen muutos on vallitseva taloudellinen tilanne, joka säätelee tekemistä kaikilla aloilla. Monilla asiakkaillamme on tiukkaa ja he pyrkivät tehostamaan toimintaansa.

Pyrimme auttamaan asiakkaitamme luomalla työympäristöjä, jotka tukevat työntekoa ja toimintaa ja ovat myös kustannustehokkaita. Tehokkailla tiloilla saadaan aikaiseksi todellisia säästöjä. Tällä hetkellä valtiolla käytetään toimistotilaa 32 m2 henkilöä kohti, ja päivitetyn toimitilastrategian tavoite on 18 m2 peruskorjatuissa ja 15 m2 uudisrakenteissa. Tilatehokkuutta pyritään parantamaan niin, että tehokkuus paranisi noin yhden kolmasosaan nykyisestään.

Kun valtionhallinto on kovassa muutostilanteessa, jää paljon kiinteää omaisuutta, jota valtio ei enää tarvitse. Tämä näkyy meillä muun muassa myytävän omaisuuden määrissä, esimerkiksi varuskunta-alueiden myynteinä.

Millainen Senaatti-kiinteistöjen suhde valtionhallintoon on?

Vaikka saavutimme viime vuonna lähes kaikki tavoitteemme, en kuitenkaan ole täysin tyytyväinen siihen, miten Senaatti-kiinteistöjen rooli ymmärretään asiakkaiden keskuudessa. Tässä meillä on vielä paljon tehtävää.

Senaatti-kiinteistöt on valtion palveluyksikkö ja olemme asiakkaidemme tukena. Emme ole erillinen toimija. Olemme osa valtiota ja osa valtion kokonaistehtävää, kuten muutkin valtion osat.

Valtion kokonaisedun ymmärtäminen on haasteellista. Asiakkaat katsovat tilannetta omasta näkökulmastaan ja meidän taas tulee katsoa koko valtion näkökulmasta. Valtionäkökulmasta huolehtiminen on välttämätön tehtävämme, vaikka välillä nämä kaksi näkökulmaa tuntuvat olevan ristiriidassa.

Millaisia riskejä Senaatti-kiinteistöjen yhteiskuntavastuuseen liittyy, ja miten niitä hallitaan?

Harmaa talous on merkittävä ongelma rakennusalalla ja pyrimme taistelemaan sitä vastaan kaikin keinoin. Harmaa talous johtaa myös rakentamisen huonoon laatuun. Meille on tärkeää, että kiinteistöt kestävät ja ovat laadukkaasti rakennettu.

Suomen hallitus on vuonna 2011 nimennyt hallituskauden yhdeksi kärkihankkeeksi harmaan talouden torjunnan.

Toimintavuoden aikana sisäinen tarkastus ja investointiryhmä tekivät 11 laajaa työmaatarkastusta. Tulosten perusteella tarkensimme toimintaohjeitamme ja urakoitsijoihin liittyviä sopimuslausekkeita. Tarkastusten perusteella todetuista laiminlyönneistä on lähetetty sopimusten mukaiset sanktiot.

Mitkä ovat Senaatti-kiinteistöjen keskeiset strategiset painopistealueet, ja miten näitä on edistetty vuonna 2013?

Vuonna 2013 pyrimme ottamaan haltuun roolin valtion keskeisenä työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana, kehittämään työympäristöjä ja parantamaan tilatehokkuutta. Kaikissa näissä onnistuimme varsin hyvin.

Ensiksi mainittuun liittyen keskeisenä tehtävänä oli asiakkaan ymmärtäminen ja asiakkaan tilanteeseen oikeanlaisen ratkaisun tarjoaminen. Tilatehokkuus parani monilla asiakkailla merkittävästi viime vuonna toteutettujen hankkeiden ansiosta, mutta koko valtion tasolla olemme vielä kaukana toimitilastrategian tavoitteista.

Tilatehokkuuden parantamisen lisäksi käytimme vuonna 2013 ennätykselliset 64 miljoonaan euroa rakennusten vuosikorjauksiin ja hallitus myönsi ylimääräisen rahasumman sisäilmakorjauksiin. Sitä käytettiin 15 milj. euroa. Valtion kiinteistöt ovat keskimäärin erittäin hyvässä kunnossa verrattuna esimerkiksi kuntien kiinteistöihin.

Energiasäästöohjelmamme ansiosta pystyimme vähentämään energiankäyttöämme 2,7 prosentilla. Tämän lisäksi onnistuimme yhdessä asiakkaiden kanssa toteuttamaan käyttäjäsähköprojekteja tehokkaasti, minkä ansiosta sähkönkulutus näissä kohteissa aleni. Energiatehokkuuden parantamisessa piilee kuitenkin yhä mahdollisuuksia, joihin pyrimme tarttumaan.

Kiinteistöomaisuuden myynnit toteutuivat ennakoidusti. Myimme kertomusvuonna kiinteistöomaisuutta noin 60 miljoonalla eurolla.

Mitkä ovat vuoden 2013 merkittävimmät saavutukset?

Erityisen ylpeä olen siitä, että yhteiskuntavastuu läpäisee kaiken toimintamme. Sen ohjaamat käytännöt on sisäistetty hyvin, eikä siitä tarvitse erikseen ihmisiä muistuttaa.

Yhtenä seikkana on mainittava oman Lintulahden toimistomme saattaminen sellaiseen muotoon ja tukemaan sellaisia työtapoja, että ne vastaavat valtion päivitetyn toimitilastrategian vaatimuksia. Haluamme luonnollisesti olla tässä esimerkkinä kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme.

Millainen yhteiskuntavastuun visio Senaatti-kiinteistöillä on viiden vuoden sisälle?

Perusasiat ovat erinomaisessa kunnossa. Suomen valtio on voimakkaassa rakennemuutoksessa ja meidän täytyy avustaa siinä parhaamme mukaan. Olemme onnistuneet tehtävässämme, kun asiakkaamme rakennemuutokset on toteutettu vastuullisesti koko yhteiskunnan näkökulmasta.

Mitkä ovat keskeisimmät tavoitteet vuodelle 2014?

Tehostamalla valtion kokonaistilankäyttöä alennamme myös päästöjä. Tämän kehityksen jatkaminen pysyy yhtenä tärkeimmistä tavoitteistamme.

Sisäilman parantamiseen panostetaan tarmokkaasti. Vuonna 2013 käytimme vuosikorjauksiin ennätykselliset 64 miljoonaa euroa.  Sisäilmaan liittyviin korjauksiin käytettiin yhteensä 36 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 panostamme edelleen sisäilmakorjauksiin. Sisäilmaongelmista kärsiville kiinteistöille on tehty erittäin tarkat korjaussuunnitelmat. Jokainen sisäilmaongelma on liikaa.

Harmaan talouden torjumiseksi tarkastusten määrää lisätään vuonna 2014 ja sisäistä osaamista harmaan talouden torjunnassa vahvistetaan. Tavoitteenamme on lähes kolminkertaistaa työmaatarkastusten määrä ja tarkastustoimintaa laajennetaan ylläpidon ja käyttäjäpalveluiden puolelle.

Tärkein tavoite on kuitenkin valtion päivitetyn toimitilastrategian toimeenpano. Tässä riittää töitä vuosiksi.


Avainluvut

64 milj. €

rakennusten vuosikorjauksiin