Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Olennaisuusmatriisi

Senaatti-kiinteistöjen johto on tunnistanut Senaatti-kiinteistöjen toiminnan keskeisimmät näkökohdat ja niiden vaikutukset Senaatti-kiinteistöjen toimintaan. Myös sidosryhmien näkökannat on otettu huomioon arvioinnissa.

 

Vastuuraportointi vastaa olennaisuusmatriisin asiakokonaisuuksia.  Asiakokonaisuudet ovat linkkejä raportin vastaavaan osioon.

Olennaisuusmatriisi


https://yhteiskuntavastuuraportti2013.senaatti.fi/kiinteistovarallisuus/myyntitoiminta Toimittajien hallinta https://yhteiskuntavastuuraportti2013.senaatti.fi/kiinteistovarallisuus https://yhteiskuntavastuuraportti2013.senaatti.fi/tyoymparistot/esteettomyys https://yhteiskuntavastuuraportti2013.senaatti.fi/tyoymparistot/hth-tietopalvelu https://yhteiskuntavastuuraportti2013.senaatti.fi/kiinteistovarallisuus/kaavoitukseen-osallistuminen https://yhteiskuntavastuuraportti2013.senaatti.fi/ymparistoasiat/jatteet-ja-kylmaaineet https://yhteiskuntavastuuraportti2013.senaatti.fi/tyoymparistot/turvallisuus https://yhteiskuntavastuuraportti2013.senaatti.fi/senaatti-kiinteistot https://yhteiskuntavastuuraportti2013.senaatti.fi/tyoymparistot https://yhteiskuntavastuuraportti2013.senaatti.fi/tyoymparistot https://yhteiskuntavastuuraportti2013.senaatti.fi/ymparistoasiat https://yhteiskuntavastuuraportti2013.senaatti.fi/kiinteistovarallisuus/vuokraustoiminta https://yhteiskuntavastuuraportti2013.senaatti.fi/senaatti-kiinteistot/yhteiskuntavastuun-johtaminen https://yhteiskuntavastuuraportti2013.senaatti.fi/senaatti-kiinteistot/hallinto-ja-johtaminen/toiminnan-laatu https://yhteiskuntavastuuraportti2013.senaatti.fi/talous/taloudelliset-tavoitteet-ja-tulokset : https://yhteiskuntavastuuraportti2013.senaatti.fi/sidosryhmayhteistyo/asiakkaat https://yhteiskuntavastuuraportti2013.senaatti.fi/sidosryhmayhteistyo/osaamisen-kehittaminen : https://yhteiskuntavastuuraportti2013.senaatti.fi/sidosryhmayhteistyo/osaamisen-kehittaminen