Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Yhteiskuntavastuun teemat ja tekemiset

Senaatti-kiinteistöjen yhteiskuntavastuun teemoja ovat toimivat työympäristöt, terveelliset tilat, energiatehokkaat rakennukset, vastuulliset toimijat ja turvallinen toiminta.

 
Toimivat työympäristöt
Tavoite: Työympäristöjen kehittäminen valtion kokonaisetu huomioiden
Tärkeimmät toimeenpiteet:
• Asiakkaan toimintaa tukevien työympäristöjen kehittäminen
• Tehokkaiden tilaratkaisujen tarjoaminen asiakkaille

Tulokset 2013:
• 2013 toteutettujen tilaratkaisujen ansiosta asiakkaiden säästöt vuokrissa 4,1 milj. euroa vuodessa pysyvästi
• Valtion toimitilastrategiatyöhön osallistuminen
• Uudenlaista palvelu- ja työympäristöratkaisua pilotoitu
• Pasilan Hupin ja Senaatti-kiinteistöjen työympäristökonsepti luotu ja pilotoitu

Terveelliset tilat
Tavoite: Sisäilman laatu
Tärkeimmät toimeenpiteet:
• Ennakoivat sisäilmakorjaukset
• Aktiivinen yhteistyö käyttäjäasiakkaiden ja asiantuntijoiden kanssa

Tulokset 2013:
• Sisäilmakorjauksiin käytetty noin 36 milj. euroa

Energiatehokkaat rakennukset
Tavoite: Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
Tärkeimmät toimeenpiteet:
• Energiatehokkuuden parantaminen

Tulokset 2013:
• Käyttäjäsähköprojektien tulokset:
1) Ennen vuotta 2013 aloitetuissa kohteissa (18 kpl) saavutettu 3,2 % energiansäästö (97 161 € säästö)
2) Aloitettu 44 uutta kohdetta, joissa energiansäästö 1,2 % (85 382 € säästö)
• Lukuihin ei sisälly 4 tutkimuslaitosta, joiden energiankulutus riippuu voimakkaasti käynnissä olevista hankkeista.
• Keskimääräistä tilatehokkuutta lisätty valtiohallinnossa 32 m²:iin/hlö
• Tilankäytön tehostaminen -projektikohteissa tilankäytön tehokkuus on parantunut 27 %
• Energian ominaiskulutusta [kWh/brm²] vähennetty edellisvuodesta 2,7 %
• Investointeja energiatehokkuuskorjauksiin tehty n. 6 miljoonalla eurolla

Vastuulliset toimijat
Tavoite: Talousrikollisuuden torjunta
Tärkeimmät toimenpiteet:
• Talousrikollisuuden torjunnan ohjeiden uudistaminen
• Yhteistyö verottajan ja AVI:n kanssa
• Koulutus senaattilaisille ja yhteistyökumppaneille

Tulokset 2013:
• 11 työmaatarkastusta tehty
• Jalkautettu toimintatavat, joita voidaan hyödyntää koko toimialalla

Turvallinen toiminta
Tavoite: Toimitilojen ja toiminnan turvallisuudesta huolehtiminen
Tärkeimmät toimenpiteet:
• Turvallisuussopimusmallien kehittäminen

Tulokset 2013:
• Toimitilojen turvallisuuteen liittyviä asiantuntijapalveluita kehitetty
• Uudistetut turvallisuussopimusmallit otettu käyttöön

   

Avainluvut

36 milj. €

sisäilmakorjauksiin

11

työmaatarkastusta tehty