Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Aktiivista sidosryhmäyhteistyötä

Senaatti-kiinteistöt toimii sidosryhmäverkostonsa kanssa aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti. Senaatti-kiinteistöt kuuntelee ja kartoittaa sidosryhmiensä mielipiteitä ja näkemyksiä muun muassa palveluitaan, toimintaansa ja yhteiskuntavastuuta kehittäessään.

 

Asiakkaat

Monille asiakkaille ja erityisesti erikoistiloja tarvitseville tilojen rooli on keskeisessä asemassa ja Senaatti-kiinteistöt on tärkeä yhteistyökumppani.

Lue lisää

Talousrikollisuuden torjunta

Merkittävänä kiinteistö- ja rakennusalan toimijana ja vaikuttajana Senaatti-kiinteistöt haluaa olla edelläkävijä myös talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunnassa

Lue lisää

 

Luotettava laatutyömaa

Uudet keinot harmaan talouden torjumiseksi testataan Santahamina-talon rakennustyömaalla.

Lue lisää

Työmaatarkastukset

Senaatti-kiinteistöjen investointiyksikön johtaja Jukka Riikonen ja sisäinen tarkastaja Kaj Sojakka kävivät viime vuonna 11 työmaalla tekemässä tarkastuksia, joiden tavoitteena on torjua rakennushankkeissa esiintyvää talousrikollisuutta.

Lue lisää