Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Talousrikollisuuden torjunta

Suomen hallitus on vuonna 2011 nimennyt hallituskauden yhdeksi kärkihankkeeksi harmaan talouden torjunnan. Merkittävänä kiinteistö- ja rakennusalan toimijana ja vaikuttajana Senaatti-kiinteistö haluaa olla edelläkävijä myös talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunnassa. Kyse on paitsi taloudellisista näkökulmista, myös laatuun liittyvistä tekijöistä.

Vuoden 2013 keskeiset tavoitteet

Koulutus

Työmaatarkastuksissa löydettiin huomautettavaa

Viranomaisyhteistyö toi tehoa valvontaan

Vuoden 2014 kehitysaskeleet

 

Vuoden 2013 keskeiset tavoitteet

  • Talousrikollisuuden torjunta osaksi normaalia toimintaa
  • Työmaiden tarkastustoiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen
  • Aiheeseen liittyvän koulutuksen järjestäminen
  • 11 työmaatarkastusta vuoden aikana
  • Ohjeiden pitäminen ajan tasalla

"Suomen hallitus on vuonna 2011 nimennyt hallituskauden yhdeksi kärkihankkeeksi harmaan talouden torjunnan."

 

Koulutus

Senaatti-kiinteistöt on järjestänyt aiheeseen liittyvää koulutusta tammikuussa 2013 ja helmikuussa 2014 hankevastuuhenkilöille ja rakennuttajakonsulttikumppaneille.

Työmaatarkastuksissa löydettiin huomautettavaa

Toimintavuoden aikana Senaatti-kiinteistöjen sisäinen tarkastus ja investointiryhmä tekivät talousrikollisuuden tarkastusiskut 11 investointikohteeseen. Tulosten perusteella Senaatti-kiinteistöjen toimintaohjeita ja urakkasopimuksien sopimuslausekkeita tarkennettiin. Tarkastusten perusteella todetuista laiminlyönneistä on lähetetty sopimusten mukaiset sanktiot.

Vuonna 2014 tarkastusten määrää lisätään ja sisäistä osaamista harmaan talouden torjunnassa vahvistetaan Senaatti-kiinteistöjen operatiivisessa toiminnassa.

Vuoden 2014 aikana tarkastustoimintaa laajennetaan ylläpidon ja käyttäjäpalveluiden puolelle. Vuosina 2012 ja 2013 Senaatti-kiinteistöjen työmaatarkastukset ovat kohdistuneet investointihankkeisiin.

”Talousrikollisuuden torjunnassa kaikki osapuolet hyötyvät. Se tuo toimintaan läpinäkyvyyttä ja positiivista draivia. Työn laatu ja työn turvallisuus parantuvat, kun urakoista vastaavat alansa ammattilaiset. On hyvä muistaa, että tilaajavastuulaki velvoittaa niin tilaajaa kuin urakoitsijaa. Urakoitsija vastaa, että työmaalla noudatetaan vaatimuksia. Meidän tulee puolestaan tilaajana huolehtia, että käytämme sellaisia urakoitsijoita, joilla on puhtaat paperit.”

Investointijohtaja Jukka Riikonen, Senaatti-kiinteistöt

 

Viranomaisyhteistyö toi tehoa valvontaan

Senaatti-kiinteistöt on tehnyt yhteistyötä veroviranomaisten kanssa työmaiden valvonnan tehostamiseksi.

Vuonna 2012 otettiin käyttöön Tilaajavastuu.fi:n Valvoja-palvelu. Vuonna 2013 palvelusopimus on laajennettu kattamaan kaikki Senaatti-kiinteistöjen tilaajavastuu.fi-palveluun liittyneet toimittajat. Kertomusvuonna Senaatti-kiinteistöt on toiminut aktiivisesti, jotta rakennuttamis- ja ylläpitopuolen toimittajat liittyisivät Tilaajavastuu.fi:n palveluun. Vuoden 2013 loppuun mennessä Senaatti-kiinteistöjen rakennuttamis- ja ylläpitopuolen toimittajista yli 70 % oli liittynyt Valvoja- palveluun.

”Talousrikollisuuden torjunnassa kaikki osapuolet hyötyvät. Se tuo toimintaan läpinäkyvyyttä ja positiivista draivia. Työn laatu ja työn turvallisuus parantuvat, kun urakoista vastaavat alansa ammattilaiset. On hyvä muistaa, että tilaajavastuulaki velvoittaa niin tilaajaa kuin urakoitsijaa. Urakoitsija vastaa, että työmaalla noudatetaan vaatimuksia. Meidän tulee puolestaan tilaajana huolehtia, että käytämme sellaisia urakoitsijoita, joilla on puhtaat paperit.” Jukka Riikonen, investointijohtaja Senaatti-kiinteistöissä sanoo.

Vuoden 2014 kehitysaskeleet

Heinäkuun 2014 alussa astuu voimaan rakennushankkeen tilaajan laajennettu tiedonantovelvollisuus verottajalle. Senaatti-kiinteistöihin on perustettu ICT:n kärkihankeprojekti varmistamaan tiedonannon onnistuminen. Projektissa selvitetään yhteistyössä verottajan kanssa sähköistä tiedonsiirtoa Senaatti-kiinteistöjen ja verottajan välillä.

Talousrikollisuuden torjuntaa ja tiedon siirtoa pilotoidaan myös erikseen nimetyssä RALA:n "Luotettava laatutyömaa"-hankkeessa.

Toimintapansa mukaisesti Senaatti-kiinteistöt:

  • Vaatii tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta urakoitsijoita
  • Tehostaa valvontaa ja yhteistyötä viranomaisten kanssa
  • Vaatii urakoitsijoilta RALA-pätevyyttä tai vastaavaa
  • Pyytää sakot maksettaviksi sopimusten vastaisista urakoiden ketjuttamisista tai muista laiminlyönneistä
  • Suosittelee urakoitsijoille liittymistä Tilaajavastuu.fi -palveluun tai toimittamaan erikseen lain edellyttämät selvitykset

 


 

Avainluvut

11

alousrikollisuuden tarkastusiskuja investointikohteisiin