Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Toimialansa suunnannäyttäjä

Senaatti-kiinteistöt on toimialansa edelläkävijä ja haluaa edistää sen osa-alueita olemalla aktiivinen toimija kaikissa keskeisissä verkostoissa.

Vuoden 2013 keskeiset tapahtumat

Uusia pelisääntöjä alan toimijoiden kanssa

Aktiivinen osallistuminen ja verkostoituminen toimialalla

 

Vuoden 2013 keskeiset tapahtumat

  • Aktiivinen toimiminen kansainvälisissä vertaisverkostoissa, alan toimialajärjestöissä ja osallistuminen toimialan hankkeisiin ja ohjelmiin
  • Rakennusinvestointiprosessin uudistaminen yhteistyössä alan edelläkävijäyritysten ja tutkimuslaitosten kanssa
  • Korjausrakentamisen menetelmien kehittäminen yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa
  • Talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelman jalkauttaminen
  • Senaatti-kiinteistöt edisti kiinteistö- ja rakennusalan käytäntöjä ja pelisääntöjä verkostoitumalla aktiivisesti alan toimijoiden kanssa

    ”Senaatti-kiinteistöjen kehittämistoiminnan lähtökohtana on avoin, verkottunut kehitystyö sidosryhmien, asiakkaiden ja alan muiden toimijoiden kanssa. Senaatti-kiinteistöt kehittää palvelujaan ja ratkaisujaan aktiivisesti yhteistyössä eri sidosryhmiensä kanssa.”

     

Uusia pelisääntöjä alan toimijoiden kanssa

Senaatti-kiinteistöillä on ohjausryhmäedustus keskeisissä alan toimialajärjestöissä kuten Raklissa, Rakennustietosäätiössä, Kiinteistöalan koulutuskeskuksessa, RYM Oy:ssä sekä kansainvälisissä Pure-net ja TWN vertaisverkostoissa.

Tahtotilana on olla edelläkävijäorganisaatio ja suunnannäyttäjä sekä yhteisten pelisääntöjen rakentaja omalla toimialallaan. Esimerkkeinä tästä työstä ovat talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelma sekä uusien korjausrakentamisen toimintatapojen kehittäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Kehitystyössään Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut avoimesti jakamaan kehitystyönsä tuloksia sekä osallistumaan aktiivisesti alan yhteiseen tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Aktiivinen osallistuminen ja verkostoituminen toimialalla

Senaatti-kiinteistöt on vuonna 2013 osallistunut aktiivisesti toimialansa ohjelmiin, hankkeisiin ja verkostoihin sekä lukuisiin kehitys- ja verkottumistilaisuuksiin. Esimerkkeinä ovat Finnish Green Building Council (FiGBC), Tekesin Serve-ohjelma, KTI Oy:n kehittämishanketoiminta sekä toimialan benchmarking-selvitykset.

Senaattilaiset ovat toimineet useammassa toimialan johto- ja seurantaryhmässä, joista esimerkkeinä ovat Raklin rakennuttaminen ja hankinta -toimikunnan puheenjohtajuus, Työterveyslaitoksen Käyttäjälähtöiset toimivat työtilat -teema-alueen seurantaryhmän puheenjohtajuus, RYM-SHOK:n tutkimusohjelman Model Nova -työpaketin veturiyrityksenä toimiminen sekä kansainvälisten vertaisverkostojen johtoryhmien jäsenyydet.