Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Taloudellisen vastuun tavoitteena valtion etu

Taloudellinen vastuu Senaatti-kiinteistöissä tarkoittaa kiinteistövarallisuuden tehokasta ja tuottavaa käyttöä sekä arvon säilyttämistä. Tämä voidaan toteuttaa, jos varallisuudesta saatavilla tuotoilla voidaan kattaa kaikki sen käytöstä, ylläpidosta ja ajan tasalla pidosta aiheutuvat kustannukset. Senaatti-kiinteistöjen kaikessa toiminnassa painottuu valtion kokonaisedun toteutuminen. Taloudellisen vastuun toteutumista tukevat Senaatti-kiinteistöjen hyvä hallintotapa, eettiset periaatteet sekä sisäisen tarkastuksen toimintaohje.

Liikelaitos

Liikelaitoksena Senaatti-kiinteistöt voi toimia ainoastaan sidosryhmäasemassa eli ns. in house-asemassa ja tuottaa palveluja lähes yksinomaan valtiohallinnolle ja sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetuilla määrärahoilla. Asiakkaiden näkökulmasta liikelaitos on taloudellisesti ja toiminnallisesti vertailukelpoinen markkinoilla toimivien palvelujen tuottajien kanssa.

Omistajaohjauspainotteisesta tulosohjausta

Valtionvarainministeriö vastaa Senaatti-kiinteistöjen omistajaohjauspainotteisesta tulosohjauksesta.

 

 

Tilinpäätös

Senaatti-kiinteistöjen tilinpäätös 2013

Lue lisää

Verojalanjälki

Senaatti-kiinteistöt kuvaa verojalanjälkensä osana yhteiskuntavastuuraporttia ja avointa toimintaa.

Lue lisää