Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Asiakas sitoutuu investointeihin

Senaatti-kiinteistöjen investoinnit muodostuvat kiinteistöjen peruskorjauksista ja uudisrakentamisesta. Senaatti-kiinteistöt päättää investointiensa toteuttamisesta liiketaloudellisin perustein ja edellyttää myös asiakkaan sitoutumista investointiin ennen sen aloittamista. Senaatti-kiinteistöt rahoittaa investoinnit vuokratuloilla ja lainarahoituksella.

Investointeja peruskorjauksiin ja uudisrakentamiseen

 

 

Investointeja peruskorjauksiin ja uudisrakentamiseen

Senaatti-kiinteistöjen investoinnit olivat kertomusvuonna 198,7 (195,9) milj. euroa, mikä oli 32 % liikevaihdosta. Eduskunnan vuodelle 2013 asettama investointikehys oli 270 milj. euroa, joten investointikehys alittui 71 miljoonalla eurolla. Alittuminen aiheutui pääosin puolustusvoimauudistuksen yhteydessä jäädytetyistä investoinneista, siirtyneistä investointipäätöksistä sekä toteutumatta jääneistä investointihankkeista.

"Investoinnit olivat 32 % liikevaihdosta."

 

Senaatti-kiinteistöjen investoinnit kohdistuivat kiinteistöjen peruskorjauksiin ja uudisrakentamiseen sekä toiminnan kehittämiseen tähtääviin hankkeisiin. Suurin osa investoinneista on peruskorjauksia, joiden osuus oli noin 62 (68) %.

Investointimenot olivat suurimmat Etelä-Suomen alueella 71,2 (76,2) milj. euroa . Toimialoista eniten investoi puolustus ja turvallisuus -toimiala 106,1 (78,7). milj. eurolla. Myös investointien osuus suhteessa kokonaisliikevaihtoon oli toimialalla suurin eli 56,2 (42,7) % .

Vuoteen 2009 asti luvuissa ovat mukana yliopistokiinteistöt.

Investoinnit ja liikevaihto 2009 – 2013

Milj. euroa20092010201120122013
Liikevaihto724554583620630
Investoinnit326255244196199

Uusinvestoinnit ja peruskorjaukset 2009 – 2013

Milj. euroa20092010201120122013
Peruskorjaukset236187172133124
Uusinvestoinnit9068726375

Investointien osuus liikevaihdosta, %

%
Kehityskiinteistöt6
Puolustus ja turvallisuus56,6
Ministeriöt ja erityiskiinteistöt18,3
Toimistot28,9

Investointimenojen kehitys 2009 – 2013

Milj. euroa20092010201120122013
Investointimenot yhteensä326255244196199

Investointien jakautuminen toimialoittain

Milj. euroa
Kehityskiinteistöt4,2
Puolustus ja turvallisuus106,1
Ministeriöt ja erityiskiinteistöt34,8
Toimistot53,0

Avainluvut

199 milj. €

investoinnit vuonna 2013

 

62 %

peruskorjauksien osuus investoinneista