Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Merkittävä osa Suomen kansallisvarallisuudes

Senaatti-kiinteistöt on Suomen suurin toimitilakiinteistöjen omistaja. Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevien rakennusten pääoma-arvo muodostaa merkittävän osan Suomen valtion kansallisvarallisuudesta. Senaatti-kiinteistöt vastaa hallinnassaan olevan kiinteistövarallisuuden arvon ja käytettävyyden säilymisestä ja kehittämisestä.

Kiinteistöomaisuuden jakautuminen toimialoittain ja alueittain

 

Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevan kiinteistöomaisuuden tasearvo vuoden lopussa oli 4,5 (4,6) miljardia euroa. Ilman yliopistokiinteistöyhtiöiden osakkeita kiinteistöomaisuuden arvo oli 4,2 miljardia euroa.

Vuokrattava pinta-ala vuoden lopussa oli 6,4 (6,5) milj. neliömetriä ja rakennusten määrä noin 10 500 (10 800).

Kiinteistöomaisuuden jakautuminen toimialoittain ja alueittain

Kiinteistöomaisuus toimialoittain 31.12.2013

Milj. euroa
Kehityskiinteistöt261
Puolustus ja turvallisuus1621
Ministeriöt ja erityiskiinteistöt1276
Toimistot1066

 

Kiinteistöomaisuus alueittain 31.12.2013

Milj. euroaosuus-%
Etelä-Suomi2 03648%
Länsi-Suomi1 02825%
Itä-Suomi72617%
Pohjois-Suomi43310%

 

Vuokrattava pinta-ala alueittain 31.12.2013

milj. m2
Etelä-Suomi1,7
Länsi-Suomi2,4
Itä-Suomi1,3
Pohjois-Suomi1,0

 

Kiinteistöjen hoitokulujen jakautuminen

Milj. euroa2013
Käyttö ja huolto24,2
Ulkoalueiden hoito4,9
Siivous1,4
Lämmitys25,0
Vesi ja jätevesi3,2
Sähkö14,9
Jätehuolto2,5
Vakuutukset1,0
Vuokrat45,4
Kiinteistövero24,8
Korjaukset65,1
Muut hoitokulut0,1

 


 

Avainluvut

6,4 milj. m²

Vuokrattavaa pinta-alaa

 

4,5 mrd €

Kiinteistöomaisuuden tasearvo

 

10 500

rakennusten määrä