Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Senaatti-kiinteistöjen verojalanjälki

Senaatti-kiinteistöt kuvaa verojalanjälkensä osana yhteiskuntavastuuraporttia ja avointa toimintaa. Senaatti-kiinteistöt toimii Suomessa ja maksaa kaikki veronsa Suomeen. Senaatti-kiinteistöjen verojalanjäljessä on kuvattu olennaiset Senaatti-kiinteistöjen maksamat välilliset ja välittömät verot sekä työntekijöiden palkoista pidätetyt ennakonpidätykset.

Verojalanjälki muodostuu kolmesta pääalueesta:

  1. välittömät verot (esim. tulovero, erilaiset työnantajamaksut, ajoneuvoverot, varainsiirtoverot, kiinteistöverot jne.)
  2. välilliset verot (verot, jotka yhtiö maksaa osana palvelun/tuotteen hintaa, mutta jonka myyjä tilittää, esim. vakuutusmaksuvero, autovero jne.)
  3. tilitetyt verot (esim. ennakonpidätykset, lähdeverot, arvonlisäverot)

"Yritysten verosuunnittelu ja verojalanjälki ovat viime vuosina puhuttaneet eri areenoilla. Verojalanjälki kuvaa organisaation välillisesti ja välittömästi yhteiskunnalle suorittamia veroja ja veroluonteisia maksuja."