Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Vuokraus ja myynnit

Liikevaihto kiinteistöjen vuokraamisesta ja palvelujen myynnistä olivat vuonna 2013 vakaalla pohjalla. Myös kiinteistöjen myynti oli tuloksekasta.

Vakaata kasvua liikevaihdossa

Markkinoiden seuraaminen mahdollistaa kohtuulliset vuokrat

Käyttöaste hyvällä tasolla

Roimaa kasvua asiantuntija- ja käyttäjäpalveluiden myynnissä

Kiinteistöjä myytiin terveellä voitolla

 

Vakaata kasvua liikevaihdossa

  • Noin 2 600 toimitilavuokrasopimusta
  • Vuokrattavia tiloja 6,4 milj. neliötä
  • Eniten sopimuksia puolustus ja turvallisuus -toimialalla
  • Vuokratuloista lähes puolet pääkaupunkiseudulta

Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2013 vuokraustoiminnan liikevaihto oli 576,1 (560,5) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi 2,7 % vuodesta 2012.

"Senaatti-kiinteistöjen vuokratason on todettu sijoittuvan hieman markkinoiden keskitason alapuolelle."

 

Vuokraustoiminnan liikevaihto ja vuokrakate 2009 – 2013

Milj. euroa20092010201120122013
Vuokraustoim. liikevaihto687486512560576
Vuokrakate476310318351331

 

Vuokraustoiminnan liikevaihdon jakautuminen alueittain 2009 – 2013

Milj. euroaMilj. euroa
Etelä-Suomi266
Länsi-Suomi148
Itä-Suomi94
Pohjois-Suomi68

 

Vuokraustoiminnan liikevaihdon jakautuminen toimialoittain, 2009 – 2013

Milj. euroa
Toimistot174
Ministeriöt ja erityiskiinteistöt187
Puolustus ja turvallisuus187
Kehityskiinteistöt28

 

Markkinoiden seuraaminen mahdollistaa kohtuulliset vuokrat

Joulukuun 2013 lopussa Senaatti-kiinteistöjen toimitilavuokrasopimusten keskimääräinen neliövuokra oli 14,28 (13,51) euroa/m2/kk.

Senaatti-kiinteistöjen vuokrat ovat kohtuullisia käyvän hinnoittelun mukaisia. Vuokratason pitää kattaa investoinnit rahoituskuluineen, kiinteistöjen kunnossapito ja korjaukset, pitkän aikavälin inflaatio ja riskit. Senaatti-kiinteistöjen vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin. Senaatti-kiinteistöt seuraa säännöllisesti markkinavuokria eri puolilla Suomea ja eri toimialoilla. Senaatti-kiinteistöjen vuokratason on todettu muun muassa KTI:n benchmarking-selvitysten mukaan sijoittuvan hieman markkinoiden keskitason alapuolelle.

Keskimääräiset neliövuokrat toimialoittain ja alueittain*)


Kehityskiinteistöt Puolustus ja turvallisuus Ministeriöt ja erityiskiinteistöt Toimistot
euroa/kk 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Etelä-Suomi 7,49 7,01 11,21 11,94 19,14 18,37 16,52 15,85
Länsi-Suomi 7,31 6,80 11,92 11,52 10,51 10,35 13,59 12,24
Itä-Suomi 7,09 6,38 12,46 11,54 8,85 9,03 13,11 12,89
Pohjois-Suomi 6,06 6,59 11,36 10,94 11,58 11,45 10,54 10,19
Toimiala yht. 7,02 6,62 12,08 11,55 16,41 15,93 14,23 13,38

*) Toimitilasopimukset, kokonaisvuokrakohteet. Neliöillä painotetut keskimääräiset sopimusten neliövuokrat. Ko. vuoden lopun kiinteistökannan mukainen tieto.

 

Senaatti-kiinteistöjen eri toimialojen välillä vuokratasoissa on eroja, mikä johtuu muun muassa siitä, että rakennukset eroavat toisistaan iältään, arkkitehtuuriltaan, kunnoltaan, käyttötarkoitukseltaan ja sijainniltaan.

Käyttöaste hyvällä tasolla

Toimitilojen käyttöaste laski hieman edellisestä vuodesta ja pysyi kuitenkin edelleen hyvällä tasolla 95,3 %. (96,4 %). Vuodenvaihteessa Senaatti-kiinteistöillä oli noin 2 600 (2 800) voimassa olevaa toimitilavuokrasopimusta. Valtionhallintoon kuuluvien asiakkaiden osuus vuokraustoiminnan ja palveluiden liikevaihdosta joulukuussa oli 92,4 % . Liikelaitoksena Senaatti-kiinteistöt voi vuokrata ja tarjota palveluitaan ensisijaisesti valtionhallinnolle.

Vajaakäyttöaste, %

20092010201120122013
Vajaakäyttöaste-%2,93,93,63,64,7

Käyttöaste, %

%
Kehityskiinteistöt69,5
Puolustus ja turvallisuus98,6
Ministeriöt ja erityiskiinteistöt96,2
Toimistot94,7

Kasvua asiantuntija- ja käyttäjäpalveluiden myynnissä

Senaatti-kiinteistöt myi kertomusvuonna palveluita 14,0 (10,1) milj. eurolla. Myytävät palvelut muodostuvat asiantuntijapalveluista ja käyttäjäpalveluista. Palveluiden myynti kasvoi 38 % edellisvuodesta.

Palveluiden myynnin kehittyminen (vert.vuodet ei sis. sähkökauppaa) 2009 – 2013

Milj. euroa20092010201120122013
Palveluiden liikevaihto4,56,98,910,114,0

Kiinteistöjä myytiin tavoitteiden mukaisesti

Kiinteistöomaisuuden myynnit toteutuivat pitkälti ennakoidusti. Senaatti-kiinteistöt myi kertomusvuonna kiinteistöomaisuutta 60,7(80,4) milj. eurolla ja osti 1,1 (0,2) milj. eurolla. Myyntivoitot olivat 39,6 milj. euroa ja myyntitappiot 6,4 milj. euroa.

Kiinteistöjen myynnin kehittyminen, 2009 - 2013

Milj. euroa20092010201120122013
Myynnit45951138061

Suurimmat myydyt kiinteistöt

  • Etelä-Suomen Huoltorykmentin esikunta, Helsinki
  • RHK-Henkilöratapiha, Tampere
  • Unioninkatu 8 virastotalo, Helsinki
  • Cimon asuntola, Helsinki
  • Tutkijahotelli, Helsinki

Avainluvut

576,1 milj. €

vuokraustoiminnan liikevaihto

 

14,28

m2/kk, keskimääräinen neliövuokra

 

95,3 %

toimitilojen käyttöaste