Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Senaati-kiinteistöjen rahavirrat ohjautuvat muuhun yhteiskuntaan

Senaatti-kiinteistöjen toiminta vaikuttaa monin tavoin sen eri sidosryhmien taloudelliseen hyvinvointiin. Alla olevassa kaaviossa on kuvattu Senaatti-kiinteistöjen ja keskeisten toimijoiden väliset rahavirrat.

 

"Investointeja 199 milj. €"

 

Kokonaisostojen kehittyminen ml. Investoinnit

Milj. euroa20092010201120122013
Kokonaisostot508413408379415