Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Tuottavia työympäristöjä rakentamassa

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on tuottaa työympäristöratkaisuja ja palveluja, joilla tuetaan valtion virastojen ja laitosten toimintaa, varmistetaan valtionhallinnon tilaratkaisujen kustannustehokkuus, terveellisyys, turvallisuus sekä ympäristövastuullisuus.

"Tuotamme työympäristöjä, joissa innostutaan, onnistutaan ja viihdytään."

 
 

Työympäristöjen kehittäminen

Senaatti-kiinteistöjen työympäristökehittämisen asiantuntijapalvelut ovat keskeisessä roolissa tilojen toimivuuden varmistamisessa ja muutosten läpiviemisessä.

Lue lisää

Sisäilma

Sisäilmasto-ongelmat ovat kiinteistöhallinnan, työterveyshuollon ja työsuojelun yhteinen haaste.Vuonna 2013 Senaatti-Kiinteistöt käytti 36 miljoonaa euroa sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi.

Lue lisää

 

Hupi luo uudenlaisia palveluita

Senaatti-kiinteistöjen asiakkaille ja heidän kumppaneilleen tarkoitetussa Hupissa tärkeintä on yhdessä tekeminen ja toisilta oppiminen.

Lue lisää

Esteettömyys takaa pääsyn kaikille

Rakennusten esteettömään sisäänpääsyyn panostetaan niin uudisrakennushankkeissa kuin arvokiinteistöissäkin. Uudisrakentamisen esteettömyyssuunnittelussa on tavoitteena vaivaton liikkuminen kaikissa työtiloissa.

Lue lisää

 

Avainluvut

100 

asiantuntijapalvelu-projektia käynnissä

36 milj. €

Sisäilmakorjauksiin