Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Esteettömät työympäristöt palvelevat kaikkea kansaa

Senaatti-kiinteistöt tavoitteena on tarjota asiakkailleen mahdollisimman esteettömiä työympäristöjä ja toimia esteettömyysasioissa edelläkävijänä ja esikuvana muille alan toimijoille.

Uusi Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva vaatii erityiset olosuhteet

 
  • Tavoitteenamme on, että asiakkaiden käytössä olevat kiinteistömme ovat kaikille kävijöille ja työntekijöille mahdollisimman esteettömiä ja saavutettavia toiminta- ja viestintäympäristöjä.
  • Pyrimme ohjaamaan ja innostamaan asiakkaitamme kiinteistöjen esteettömyyttä parantavien fyysisten ja viestinnällisten ratkaisujen löytämiseen.
  • Pyrimme yhdessä asiakkaittemme kanssa suunnittelemaan kiinteistöjen esteettömyyden parantamiseen liittyvät toimenpiteet niin ajoissa, että Senaatti-kiinteistöille ja asiakkaille jää riittävä aika toimenpiteiden edellyttämän rahoituksen järjestämiseen.

Senaatti-kiinteistöillä on jo vuodesta 2004 lähtien ollut esteettömyysstrategia, jossa määritellään esteettömyysasioiden liittyminen yhteiskuntavastuuseen sekä Senaatti-kiinteistöjen omat esteettömyystavoitteet. Toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa tavoitteiden jalkauttaminen, henkilöstön koulutus ja esteettömyyskartoituksien teettäminen kiinteistöjen esteettömyyttä edistävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

"Tavoitteena on kaikkien työtilojen esteettömyys."

 

Senaatti-kiinteistöjen sisäinen esteettömyysohjeistus uusittiin vuoden 2013 aikana. Ohjeistusta täydennettiin Senaatin tavoitteilla suunnittelijoille. Senaatti-kiinteistöt on määritellyt rakennushankkeille oman tavoitetasonsa, joka ylittää viranomaismääräysten vaatimukset. Nykyään tavoitteena on asiakaspalvelutilojen lisäksi kaikkien työtilojen esteettömyys.

Uudisrakennus- ja perusparannushankkeiden esteettömyystavoitteet asetetaan jo hankkeiden valmisteluvaiheessa esteettömyysasiantuntijan, tilojen käyttäjän ja Senaatti-kiinteistöjen välisenä yhteistyönä. Tavoitteiden toteutuminen varmistetaan hankkeen aikana. Esteettömyyskonsultti tarkistaa tavoitteet ja suunnitelmat sovituissa vaiheissa sekä tukee suunnittelijoita tavoitteiden saavuttamisessa ohjaamalla suunnitteluratkaisuja esteettömyyden parantamiseksi.

Esteettömyyskartoituksia jatkettiin edellisvuosien tapaan. Niiden teettäminen on jo vakiintunut osaksi kunnossapito- ja investointihankkeita.

Uusi Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva vaatii erityiset olosuhteet

Jyväskylän näkövammaisten koulu ja Haukkarannan koulu yhdistyivät vuoden 2013 alusta hallinnollisesti ja toiminnallisesti Oppimis- ja ohjauskeskus Onervaksi. Sen yhteydessä toimii myös valtion ylläpitämä Onerva Mäen erityiskoulu, jonka tehtävänä on järjestää esi-, perus- ja lisäopetusta oppilaille, jotka näkemiseen, kuulemiseen, kieleen tai vuorovaikutukseen liittyvän vaikeuden vuoksi tarvitsevat erityistä tukea. Lisäksi koulu tarjoaa myös asumispalveluja. Onerva Mäen koulun suunnittelussa huomioidaan esteettömyyden vaatimukset erityisen huolellisesti. Työmaa käynnistyy keväällä 2014.