Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Ympäristö

Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut valtion linjan mukaisiin energiansäästötavoitteisiin sekä toimimaan esimerkkinä julkisena organisaationa. Senaatti-kiinteistöillä on merkittävä rooli asiakkaidensa toimitilojen ympäristötehokkuuden parantamisessa.

 

Ympäristötavoitteemme

Keskeisimpiä tavoitteitamme ovat hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, tilatehokkuuden kehittäminen sekä sisäilman laadun parantaminen.
Senaatti-kiinteistöjen pitkän aikavälin energiansäästötavoitteena on EU:n energiatavoitteen mukaisesti saavuttaa energiankulutuksessa 6 %:n vähennys vuoden 2010 tasosta vuoden 2016 loppuun mennessä.

Lue lisää

Rakentamisen ympäristövaikutus

Vuonna 2013 Senaatti-kiinteistöt otti käyttöön uuden rakentamisen ympäristövaikutusten tiedonkeruumallin. Mallin avulla seurataan ja raportoidaan yhä tarkemmin työmaan ympäristövaikutuksia sekä asetetaan hankkeille konkreettisia tavoitteita. Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kiinteistöjen jätteiden raportointia on kehitetty yhä kattavammaksi.


Lue lisää

 

Pyöräily ja pyöränhuolto

Senaatti-kiinteistöt kannusti työntekijöitään pyöräilemään niin työmatkat kuin vapaa-ajallakin. Motivaatiota heräteltiin palkitsemalla ja leikkimielisellä kilpailulla.

Lue lisää

Aurinkosähköä Lapin lailla

Lähellä Inarin keskustaa toimii Euroopan suurin aurinkosähköjärjestelmä napapiirin pohjoispuolella. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen asuntola on energiatehokkuudessaan edistyksellinen kiinteistö.

Lue lisää