Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Senaatti-kiinteistöt tekee pitkäjänteistä työtä energiankulutuksen hillitsemiseksi

Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut valtion linjan mukaisiin energiansäästötavoitteisiin sekä toimimaan esimerkkinä julkisena organisaationa. Lyhyen tähtäimen tavoitteena Senaatti-kiinteistöillä on EU:n energiatavoitteista johdettu Suomen valtion linjan mukainen energiansäästötavoite alentaa sekä sähkö- että lämpöenergian kulutusta toimistotaloissa kuusi prosenttia vuoden 2010 tasosta vuoden 2016 loppuun mennessä.

Tavoitteena energiankulutuksen pienentäminen

Lämmön ja sähkön ominaiskulutukset vähentyivät

Energian kokonaiskulutuksessa laskua

Kulutusseurantaa energiatehokkuusluokkien avulla

 

Tavoitteena energiankulutuksen pienentäminen

Senaatti-kiinteistöt on tehnyt pitkäjänteistä työtä energiankulutuksen vähentämiseksi. Kiinteistökohtaisten energiansäästötoimenpiteiden toteutumisen seuranta kuuluu ylläpitoprosessille, jonka tavoitteena on vähentää energian ominaiskulutusta kahdella prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Tällä tavoitteella varmistetaan EUn energiatavoitteista johdetun Suomen valtion linjan mukaisen energiansäästötavoitteen toteutuminen koko Senaatti-kiinteistöjen kiinteistökannassa.

Ylläpidolle asetetun energiansäästötavoitteen toteutumista seurataan energianseurannan piirissä olevalta rajatulta kiinteistökannalta. Vuonna 2013 saavutettu vähenemä oli 2,7 prosenttia eli ylläpidolle asetettu tavoite saavutettiin.

Lisäksi Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen allekirjoittamalla toimitilayhteisöjen energiansäästön toimenpideohjelman.

Investointihankkeiden osalta pyritään saavuttamaan uudisrakentamisessa nollaenergiataso vuoteen 2017 mennessä ja peruskorjaushankkeille 15 prosenttia parempi energiatehokkuus kuin korjausrakentamista koskevassa asetuksessa (4/2013) määritelty energiankulutuksen vaatimus. Tavoitteiden toteumasta on kerrottu lisää otsikon Rakentamisen ympäristövaikutukset alla.

Senaatti-kiinteistöjen energiansäästötavoitteiden toteutumista seuraa operatiivisella tasolla ylläpitoprosessi. Energia-asioiden kehittämisestä Senaatti-kiinteistöissä vastaa vuonna 2011 perustettu energiatiimi.

Lämmön ja sähkön ominaiskulutukset vähentyivät

Vuonna 2013 Senaatti-kiinteistöjen lämmön ominaiskulutus oli 121,8 kilowattituntia bruttneliömetriä kohti [kWh/brm2], mikä on 1,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012.

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden lämmön ominaiskulutus

kWh/brm²19752013
Lämmön ominaiskulutus323,3121,8

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden lämmön ominaiskulutus

kWh/brm²200920102011201220132016
Lämmön ominaiskulutus130,7124,3125,3123,5121,8
lämmön ominaiskulutuksen tavoite132,6131,2123,1124,1122,3116,8

 

 

Lämmön ominaiskulutuslukemat perustuvat Granlund manager tietokantaan, jolla seurataan jatkuvasti rajatun kiinteistökannan energiankulutusta. Esitetty Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden lämpöenergian ominaiskulutus on sääkorjattu (normitettu) lämmitystarveluvulla normaalivuoteen. Käytetyt paikkakuntakohtaiset lämmitystarveluvut ovat Ilmatieteenlaitoksen vuosittain laskemia ja julkaisemia. Energiansäästön välitavoitteena on vähentää Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kiinteistöjen sähkö- ja lämmitysenergian kokonaiskulutuksia kutakin yksi prosentti vuosittain.

 

Vuonna 2013 Senaatti-kiinteistöjen sähkön ominaiskulutus oli 90,0 kWh/brm2, joka on 0,8 prosenttia pienempi kuin vuonna 2012.

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden sähkön ominaiskulutus

kWh/brm²19752013
Sähkön ominaiskulutus30,490,0

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden sähkön ominaiskulutus

kWh/brm²200920102011201220132016
Sähkön ominaiskulutus kWh/brm²94,393,992,590,790,0
sähkön ominaiskulutuksen tavoite kWh/brm²94,993,993,091,689,888,3

 

 

Sähkön ominaiskulutuslukemat perustuvat Granlund manager- tietokantaan, jolla seurataan jatkuvasti rajatun kiinteistökannan energiankulutusta. Energiansäästön välitavoitteena on vähentää Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kiinteistöjen sähkö- ja lämmitysenergian kokonaiskulutusta kutakin yksi prosentti vuosittain.

 

Energian kokonaiskulutuksessa laskua

Senaatti-kiinteistöjen koko kiinteistökantaan suhteutettu kokonaisenergiankulutus väheni jopa 6 prosenttia vuodesta 2012.

Senaatti-kiinteistöjen kokonaisenergiankulutus (suora- ja epäsuora) vaihtelee vuosittain kiinteistökannassa tapahtuvista muutoksista sekä rakentamisen volyymeistä johtuen. Lisäksi suureen vähenemiseen vaikutti Hanselin kautta ostetun sähköenergian raportointiperiaatteiden tarkentuminen. Lue lisää Senaatti-kiinteistöjen energiatehokkuustyöstä Pitkäjänteistä energiansäästöä otsikon alta.

Energian kokonaiskulutus 2009 – 2013

TJ20092010201120122013
Epäsuora energiankulutus/Rakentaminen*150160240100250
Epäsuora energiankulutus/Häviöt sähkön- ja lämmöntuotannossa33502450240024401880
Epäsuora energiankulutus/Senaatti-kiinteistöjen omistamissa kiinteistöissä kulutettu sähkö ja lämpö67005560524053105190
Suora energiankulutus/Senaatti-Kiinteistöjen ylläpitämät aluelämpölaitokset130110908070

 

 

* Rakentamisen energiankulutus on arvioitu rakentamismääriin perustuen.

Senaatti-kiinteistöt noudattaa kokonaisenergiankulutuksen raportoinnissa GRI:n suosituksen mukaista jakoa suoraan ja epäsuoraan energiankulutukseen. GRI:n mukaan suora energiakulutus viittaa energiaan, joka sisältyy raportoivan organisaation toiminnallisiin rajoihin ja on näin ollen organisaation hallittavissa. Suora energia voidaan kuluttaa raportoivan organisaation toimesta tai siirtää toiselle kuluttajalle. Senaatti-kiinteistöjen suora energiankulutus muodostuu aluelämpölaitosten lämmöntuotannosta. Epäsuora energiankulutus koostuu ostetusta sähköstä ja kaukolämmöstä sekä näiden tuotannon häviöistä.

 

Vuonna 2013 Senaatti-kiinteistöjen kokonaisenergiankulutus vastasi 0,5 prosenttia Tilastokeskuksen ilmoittamasta Suomen energian kokonaiskulutuksesta (2012).

Kulutusseurantaa energiatehokkuusluokkien avulla

Senaatti-kiinteistöjen kulutusseurantaa käytetään energiatodistusten lähtötietona kiinteistöjen energiatehokkuuden arvioinnissa. Tähän seurantaan on luotu tavoitteet, ja energiatodistusten tarkoituksena on kertoa kiinteistön kokonaisenergiankulutus sekä auttaa lämmitysenergian, kiinteistösähkön, jäähdytysenergian ja vedenkulutuksen säästömahdollisuuksien tunnistamisessa. Energiatehokkuuslainsäädännön muuttuessa Senaatti-kiinteistöjen on kuitenkin muutettava seurantaansa vastaamaan uutta E-lukupohjaista lainsäädäntövaatimusta. Työ on vielä kesken. Entisen lain aikana suurin osa Senaattti-kiinteistöjen ET-luokitelluista rakennuksista kuuluu D- ja E-luokkiin.

Avainluvut

2,7 %

vähenemä energian ominaiskulutuksessa vuonna 2013