Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Green Office -ohjelmalla työyhteisön hiilidioksidipäästöt kuriin

Toimitilojensa energian- ja vedenkulutuksen sekä jätemäärien vähentämisen lisäksi Senaatti-kiinteistöjen jatkuvana tavoitteena on pienentää toimistojensa ekologista jalanjälkeä.

Senaatti-kiinteistöt kannustaa asiakkaitaan ympäristötyöhön oman esimerkkinsä avulla.

Lentomatkustaminen vähentynyt, etäneuvottelut lisääntyneet

Työsuhdeautoissa päästörajoitteet

Työmatkoilla suositaan junaliikennettä

 

Senaatti-kiinteistöt kannustaa asiakkaitaan ympäristötyöhön oman esimerkkinsä avulla

Senaatti-kiinteistöt seuraa säännöllisesti henkilöstönsä lento- ja ajokilometrejä (km/hlö) sekä paperinkulutusta. Omalla esimerkillään Senaatti-kiinteistöt tavoittelee myös niiden 70 000 ihmisen aktivointia, jotka Senaatti-kiinteistöjen tiloja käyttävät.

Senaatti-kiinteistöt pyrkii motivoimaan asiakasorganisaatioitaan vähentämään ympäristökuormitustaan muun muassa WWF:n Green Office -ohjelman avulla. Senaatti-kiinteistöjen ja WWF:n yhteistyösopimuksen ansiosta asiakasorganisaatiot saavat alennusta ohjelman liittymis- ja vuosimaksuista. Senaatin ylläpidon asiantuntijat auttavat myös tarvittaessa tilojen käyttäjiä Green Office -tavoitteiden asettamisessa ja toimenpiteiden määrittelemisessä sekä tarvittavien tietojen, kuten energiankulutuslukujen raportoinnissa. Senaatti-kiinteistöjen asiakkaista 15 on liittynyt Green Office -ohjelmaan.

Lentomatkustaminen vähentynyt, etäneuvottelut lisääntyneet

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstön työhön liittyvän lentomatkustamisen kilometrit vähenivät vuodesta 2012 vuoteen 2013 noin 14 prosentilla. Henkilöstöä kannustetaankin matkustamisen sijaan hyödyntämään etäneuvottelujärjestelmiä. Lisäksi lyhyillä matkoilla suositaan raideliikennettä.

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstön työaikana tapahtuvasta lentomatkustamisesta aiheutui matkanjärjestäjä Arean laskennan mukaan kasvihuonekaasupäästöjä yhteensä noin 109 CO2e tonnia. Henkilöstöön suhteutettuna tämä vastaa 438 CO2e kg/hlö.

Vuonna 2013 Senaatti-kiinteistöjen henkilöstö kävi videoneuvotteluja yhteensä 7 723 tuntia, joka on noin 19 prosenttia enemmän kuin vuonna 2012. Tämän lisäksi henkilöstö kävi Lync Online Meeting -järjestelmän kautta verkkoneuvotteluja yli 425 tuntia vuonna 2013. Video- ja verkkoneuvotteluiden uskotaan lisääntyvän jatkossakin.

Työsuhdeautoissa päästörajoitteet

Senaatti-kiinteistöt on määritellyt työsuhdeautoilleen CO2-päästörajan, joka on 150 g/km. Päästörajaa kiristettiin edellisen kerran vuonna 2012. Lisäksi henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua taloudellisen ajotavan koulutukseen.

Henkilöautoilla ajetuista työhön liittyvistä matkoista kertyi kasvihuonekaasupäästöjä vuonna 2013 noin 344 tonnia. Senaatti-kiinteistöjen henkilöstöön suhteutettuna tämä vastaa noin 1,4 CO2eqt/hlö.

Työmatkoilla suositaan junaliikennettä

Raideliikenne on ympäristöystävällinen vaihtoehto, sillä sähkörataosuuksien osalta junaliikenteen hiilidioksidipäästöt ovat vähäiset VR:n hankkiman vihreän sähkön takia. Raideliikenteen päästöt ovat Suomessa riippuvaisia rataosuuksien energiamuodoista. Senaatti-kiinteistöjen henkilöstö teki vuonna 2013 työmatkoja junalla noin 184 000 kilometrä, mistä aiheutui yhteensä noin viisi tonnia CO2-päästöjä.

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstön työmatkat ja niistä aiheutuneet päästöt vuonna 2013

km
Tieliikenne: suorat päästöt*1 559 578
Tieliikenne: muut päästöt718 139
Lentoliikenne654 251
Raideliikenne184 000

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstön työmatkat ja niistä aiheutuneet päästöt vuonna 2013

CO²eq kgCO²eq kg
Tieliikenne: suorat päästöt*224 562,90
Tieliikenne: muut päästöt119 929,21
Lentoliikenne109 271
Raideliikenne4,61

 

 

*Senaatti kiinteistöjen hallinnoimat ajoneuvot

 

Avainluvut

15

Senaatti-kiinteistöjen asiakkaista on liittynyt Green Office -ohjelmaan