Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Kiinteistökannan vedenkulutus nousi hieman viime vuodesta

Senaattikiinteistöjen ylläpitämien kohteiden vedenkulutus nousi viime vuodesta 2,4 prosentilla. Vuonna 2013 vedenkulutus oli keskimäärin 323,2 litraa bruttoneliömetrillä ja kokonaisvedenkulutus 1,32 miljoonaa kuutiota.

Pienjätevesipuhdistamot kartoitettu

 

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on pitää ylläpidetyn kiinteistökannan ominaisvedenkulutus enintään edellisen vuoden tasolla. Tämä on usein haasteellista, koska kiinteistökannassa ja vuokralaisissa tapahtuu paljon muutoksia vuoden mittaan. Senaatti-kiinteistöt myös pyrkii nostamaan tilatehokkuutta rajatussa kiinteistökannassa, mikä nostaa neliöpohjaista vedenkulutuslukua. Tästä syystä myös vedenkulutuksen seurantaa pyritään kehittämään käyttäjäkohtaiseksi neliöpohjaisesta seurannasta.

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden veden ominaiskulutus vuosina 1975 ja 2013

l/brm²19752013
Veden ominaiskulutus900323

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden veden ominaiskulutus vuosina 2009 – 2013

l/brm²20092010201120122013
Veden ominaiskulutus [l/brm²]325325327315,7323
Veden ominaiskulutuksen tavoite [l/brm²]329325325327315

 

 

Vedenkulutuksen raportointi perustuu Granlund manager- tietokantaan, jolla seurataan rajatun kiinteistökannan vedenkulutusta.

 

"Tulevaisuudessa vedenkulutuksen seurantaa pyritään kehittämään käyttäjäkohtaiseksi."

 

Pienjätevesipuhdistamot kartoitettu

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kiinteistöjen jätevedet johdetaan pääasiassa kunnallisiin jätevedenpuhdistamoihin. Kunnallisten jätevesiverkostojen ulkopuolella Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on 85 (vuonna 2012 noin 116) pienjätevedenpuhdistamoa. Suuri osa näistä on vähällä käytöllä tai niitä ei enää käytetä lainkaan.

Jätevesihuollon vaatimuksia koskevan valtioneuvoston asetuksen (542/2003) mukaan olemassa olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien on täytettävä uudet vaatimukset vuoteen 2014 mennessä. Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa ja käytössä jatkossakin pysyvät jätevesijärjestelmät on kartoitettu ja paria yksittäistä vielä prosessissa olevaa kohdetta lukuun ottamatta ne täyttävät asetuksen vaatimukset.

Uusien ja yksittäisten vanhojen pienpuhdistuksen piirissä olevien kohteiden osalta asetuksen vaatimukset pyritään täyttämään vuoden 2014 aikana. Lisäksi Senaatti-kiinteistöjen Pohjois- ja Länsi-Suomen alueilla on käytöstä poistettuja kohteita, jotka eivät täytä vaatimuksia, mutta eivät siis myöskään ole käytössä.